Általános vásárlási feltételek

I. Távszerződés

Megrendelésének beküldésével vagy elküldésével a Bizalom Expressz Kft. vásárlója lesz.

A megrendelés átvételével illetve e-mailes vagy telefonos visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Bizalom Expressz Csomagküldő és Kereskedelmi Kft., székhely: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48. (Adószám: 14015681-2-41, Cégjegyzékszám: Cg.01-09-884869, Ügyfélszolgálat: 1066 Budapest, Ó utca 4., telefon: 06 (1) 301 0141 , fax: 06 (1) 301 0142; e-mail: bex@bex.hu) mint Szállító, valamint Ön, mint Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

A Szolgáltató köteles futárszolgálat útján, a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket, az ott megadott módon, az ott megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vevő köteles az általa feladott vagy beküldött Megrendelőlapon megjelölt, és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, valamint utánvétel választása esetén a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő/futár részére kifizetni.

A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás kért napja előtti nap délelőtt 10 óráig a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást telefonon jelezheti a 06 (1) 301 0141 telefonszámon vagy az bolt.immunovet@immunovet.hu email címen.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

II. Vételár

A termékek mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. Amennyiben feltüntetésre került szállítási díj, az mindig tartalmazza a csomagolási költséget és az általános forgalmi adót is. A vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és a termék kézhezvétele közötti időszakban.

III. Fizetési feltételek

A kiválasztott termék vételárának kifizetése jelenleg a Vevő döntése alapján történhet.

  • A termék átvételekor a futárnak (utánvétel)
    a, Magyarországon kizárólag magyar forintban történő fizetéssel
    b, Romániában kizárólag román leiben történő fizetéssel.
  • Előreutalással a 10700653-22694005-51100005 bankszámlaszámra (CIB Bank Zrt.),
  • Bankkártyás előrefizetéssel (bankkártyával)

Minden esetben a névre szóló gépi számla a termékhez csomagolva kerül kiküldésre.

IV. Szállítási információk

A termék kizárólag Magyarország és Románia közigazgatási határain belüli valós címre kerülhet kiszállításra.
Egyéb országba történő megrendeléseket az immunovetshop.com oldalon tudunk fogadni
A szállítás jelenleg a GLS futárszolgálat közreműködésével történik, leghamarabb a megrendelés visszaigazolását követő 48 órán belül.
Kiszállítási napok: minden héten kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken (kivétel ünnepnapok).

V. Vásárlástól való elállás joga, szavatosság

A vevő az áru átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat a fogyasztó és a vállakozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén a Bizalom Expressz Kft. a teljes fizetett ellenértéket haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti.
A Bizalom Expressz Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat. A Szállító szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

VI. Adatvédelem

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy vásárlási adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Minden jog fenntartva! Copyright © Biropharma Kft.